•    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    

PLATFORMA DLA PLANISTÓW

W porównaniu z aplikacją zaletą naszej platformy jest to, że od razu można zobaczyć wszystkie kontrole w Europie. Bezpłatna aplikacja pokazuje jedynie kontrole w promieniu 250 kilometrów od użytkownika. Ponadto platforma oferuje bardziej szczegó łowy opis otrzymanych zgłoszeń. Te dodatkowe informacje o zgłoszeniach to:

> Nazwa zgłoszenia (miejscowość, numer drogi)
> Państwo kontroli
> Do kiedy zgłoszenie pozostanie aktywne (zgłoszenia są aktywne przez 8 godz.)
> Ikona z "zakresem" kontroli
> Krótki opis
> Informacja, czy zgłoszenie zostało zweryfikowane
> Liczba otrzymanych zgłoszeń
> Uwagi (w miarę możliwości staramy się informować o kierunku i rodzaju kontroli)

W JAKI SPOSÓB PAŃSTWO OSZCZĘDZAJĄ

Transport in Nood płaci w imieniu firmy transportowej kary pieniężne za granicą, dzięki czemu samochód ciężarowy z cennym ładunkiem może szybko kontynuować jazdę. W minionych latach zdarzały się absurdalnie wysokie kary, a kierowcy musieli organizować pieniądze na miejscu. W wielu przypadkach sądy nie podtrzymują nałożonych wymiarów kar. Budzi się poczucie, że coś z tym problemem trzeba zrobić. Z tego powodu Transport In Nood przygotowała aplikację Legal Control, która pokazuje, gdzie występuje ryzyko kontroli.

W różnych mediach można przeczytaą, że wiele firm transportowych ma poczucie, że są "dojone". Naturalnie podczas kontroli transportu najważniejsze jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, natomiast nakładane kary są nieraz nieproporcjonalne do naruszenia, a inspektorzy nierzadko szukają tak długo, aż coś znajdą. Europejskie przepisy są jednakowe, ale państwa członkowskie często inaczej je stosują, co skutkuje istnieniem wolnego rynku dla wysokości nakładanych kar. Ponadto dodatkowym kosztem kontroli jest utrata nawet kilku godzin cennego czasu w prowadzonym wyścigu z czasem (tachografem). Niektóre państwa codziennie potwierdzają swoją reputację zdzierców! Przykładowe kary to: minuta przekroczenia czasu jazdy (€ 135,-), zalaminowanie kartki A4 (€ 1.200,-), brak mininaklejki na tachografie (€ 2.001,-), przypadkowe wylogowanie z tachografu cyfrowego (€ 9.400,-).

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA

Transport in Nood bv jest zarejestrowana w Izbie Handlowej w Amsterdamie pod numerem 34318509.

  • Transport in Nood bv | LegalControl
  • +31(0)85 0719 600
  • www.legalcontrol.eu
  • info@legalcontrol.eu

POBIERZ

Legal Control to aplikacja pokazująca miejsca prowadzonych kontroli transportu. Tutaj bezpłatnie pobierz aplikacją.